Rioolreparatie Rotterdam

Is er iets mis met uw riool en zoekt u in Rotterdam een rioolspecialist die kan helpen met een rioolreparatie? Riool Direct Rioolontstoppingsbedrijf is vanwege hun vakbekwaamheid de aangewezen partij om deze opdracht uit te voeren.

Van kleine reparaties aan afvoerleidingen tot het deels of compleet repareren van uw binnen- en buitenriool. We doen het allemaal. Bel 085 - 106 14 41 of vraag vooraf een indicatieve offerte aan via het contactformulier.

Hoe merkt u dat er iets mis is met uw riool?

Als er iets aan de hand is met uw riool merkt u dat vrijwel direct. Een smerige rioollucht in- of om het huis is een aanwijzing dat er ergens een opening zit waardoor de stank naar buiten komt. Hetzelfde geldt voor de aanwezigheid van rioolvliegjes, die zich onder normale omstandigheden niet buiten het riool begeven. En ook herhaaldelijke problemen met verstoppingen wijzen op een probleem met het riool. Voor het ontstoppen kunt u ook onze rioolexperts inschakelen.

Aanleiding rioolproblemen Rotterdam

De aanleiding voor de rioolproblemen kan op allerlei gebieden liggen. Er kan sprake zijn van:

  • een lekkage door breuken of scheurtjes in de rioolbuizen
  • een verzakking van het riool
  • ingegroeide boomwortels
  • een verstopping
  • problemen als gevolg van een verkeerd aangelegd riool

Behalve bij sommige verstoppingen ligt de oplossing meestal in een reparatie of in het vervangen van (een deel van) het riool. Waar een verstopping zonder schade aan het riool ook met een reinigingsbeurt kan worden opgelost zal er bij beschadigde rioolbuizen en afvoerbuizen toch echt wat herstelt moeten worden.

Herstellen van het riool met een rioolreparatie

Om vast te stellen wat het probleem is en waar het probleem precies zit beginnen we altijd met een rioolinspectie. Pas wanneer we het exacte probleem hebben vastgesteld kunnen we bepalen hoe we het riool op de best mogelijke manier kunnen repareren.

Als er sprake is van een enkele beschadiging op een plaats die niet al te moeilijk bereikbaar is kunnen we het riool doorgaans eenvoudig repareren door een stuk rioolbuis te vervangen. En ook wanneer een handige doe-het-zelver een afvoer heeft aangelegd met te veel- of te weinig afschot of te veel haakse bochten kan dit worden hersteld door de specifieke afvoerbuis opnieuw aan te leggen.

Rioolreparatie in Rotterdam in uitvoering.

Rioolreparatie Rotterdam zonder graaf en breekwerk

Als het riool op meerdere plekken beschadigd is door scheurtjes of breuken vraagt dat om een andere aanpak. Het is een mogelijkheid om het riool te laten vervangen. Dat is een goede optie wanneer het systeem erg verouderd is. Maar meestal is het voordeliger om het riool te renoveren. Dat kan vaak zelfs zonder te graven en zonder te breken. Bij dit zogenaamde relinen wordt de rioolbuis vanbinnen herstelt. Dat kan op verschillende manieren.

Deelrenovatie

Deelrenovatie wordt meestal toegepast bij smallere afvoerbuizen en als het om een beperkte lengte gaat. Er wordt een speciaal hars voor gebruikt. De hars wordt om een blaagbalg aangebracht en vervolgens met een rioolcamera naar de plek van het lek geleidt. Hier wordt de blaasbalg opgeblazen en als het hars droog is kan de balg eruit en is het lek gedicht.

Kousrenovatie

Kousrenovaties worden gebruikt om het riool ook over grotere afstanden blijvend te repareren. Wederom wordt gebruik gemaakt van speciaal hars dat in de kous wordt geïmpregneerd. De kous wordt onder druk in de leiding gebracht en het uitharden van de kous gebeurd met behulp van warm water of stoom. Daarna is de rioolbuis aan de binnenzijde voorzien van een nieuwe laag.

Inlaatrenovatie

Inlaatrenovatie wordt met name toegepast bij inpandige riolering. Het kan ook gebruikt worden voor smalle leidingen en verbindingsstukken of T-stukken tot 90 graden. Er wordt een meestal een mix van glasvezel met naaldviltmateriaal gebruikt wat zorgt voor een ijzersterke nieuwe beschermlaag aan de binnenzijde.

Contacteer Riool Direct Rioolontstoppingsbedrijf voor een rioolreparatie in Rotterdam

Met de reline methode is uw riolering extra beschermd tegen lekkages, ingroei van boomwortels en zandinstroming. Het materiaal is bestand tegen grote warmteverschillen, chemicaliën en andere vormen van aantasting. Het is bovendien toepasbaar bij vrijwel alle afvoerleidingen: beton, gietijzer, pvc, HDPE en kunststof.

Wilt u het riool graag laten relinen of op een andere wijze laten repareren? Bel voor onze rioolservice in Rotterdam 085 - 106 14 41 of maak gebruik van het contactformulier. Dan komen we spoedig uw riolering repareren.